Workshop

Workshop De optimale ontwikkeling van het kind tussen 0-1 jaar. De ontwikkeling van een kind tussen 0-1 jaar is een belangrijke stap voor het verdere leven. Hoe ziet deze ontwikkeling eruit? Wat moeten we doen om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen? Zowel theoretische en praktische toepassingen zullen aan bod komen. Lesgever: Porto-Carrero Lut, gespecialiseerd in de ontwikkeling van baby’s, peuters, kleuters en jongeren.

We starten op een tweede locatie!

We starten op een tweede locatie gesitueerd in Geel met dezelfde doelstellingen.Centraal staat “Leven Uit Balans”, ingegeven door een diversiteit aan mogelijke stoornissen of problemen. Hierin concentreren we ons vooral op de ontwikkelingsstoornissen, neurologische problemen, motorische of psychomotorische achterstanden, vertraagde ontwikkeling in taal en/of spraak, somatische klachten met mogelijk een medische of psychische onderbouw, psycho-emotioneel en sociaal (interactionele) disfunctioneren, een moeizaam schools leerverloop ingegeven door beperkingen op cognitief niveau of ruimer binnen de executieve functies, leerstoornissen, multi-culturele hulpvragen, …Het multidisciplinaire team profileert zich vanuit een holistisch denkkader. Hierin zijn kinesitherapeuten met diverse specialismen, logopedisten, kinderpsychologen en coaches actief. Hierbij staan overlegmomenten op regelmatige basis centraal met mogelijkheid tot medische ondersteuning. Naast individuele begeleidingen en behandelingen zal er ook een aanbod van groepsgerichte begeleidingen of trainingen zijn.Porto-Carrero Lut en team