Voor wie

 

prematuren
poepschuiver
voorkeurshouding
mentale achterstand
motorische achterstand
aangeboren aandoeningen
neurologische letsels
gespannenheid

motorische achterstand
psychomotorische achterstand
ruimtelijke problemen
coördinatieproblemen
lichamelijke letsels
neurologische letsels
agressief of druk gedrag
zwakke concentratie
mentale achterstand
gespannenheid
contactmoeilijkheden
gedragsstoornissen
opvoedingsproblemen
taalproblemen

motorische achterstand
psychomotorische achterstand
ruimtelijke problemen
coördinatieproblemen
lichamelijke letsels
neurologische letsels
agressief of druk gedrag
zwakke concentratie
mentale achterstand
gespannenheid
onderpresteren
contactmoeilijkheden
leerachterstand
faalangst
zwak zelfbeeld
geblokkeerde kinderen
contactproblemen
schrijfproblemen
dyspraxie
ADHD
gedragsproblemen
opvoedingsproblemen
dyslexie
dyscalculie
dysorthografie
emotionele problemen
ASS

algemene overspannenheid
chronische vermoeidheid
fybromyalgie
coördinatiestoornissen
neurologische letsels